Friday, 7 October 2011

La ilaha ila Allah

Thank you Allah. I will never forget all the tears running because of You!
Thank you Allah. For being there when nobody else was!

“Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa dihitung.” (Az-Zumar: 10)"

“Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira.”

Apabila kamu merasa dirimu dibenci, ingatlah bahawa Dia Maha Penyayang. Apabila kamu merasa kamu sudah terlalu banyak melakukan dosa, ingatlah bahawa Dia Maha Pengampun. Apabila kamu merasa lemah, merasa letih atau rasa berputus asa, ingatlah bahawa Dialah sebaik-baik penolong.

No comments:

Post a Comment